Giới thiệu về một số loại bộ lưu điện hoạt động tốt hiện nay?

BỘ LƯU ĐIỆN » BỘ LƯU ĐIỆN – VFD

Các nguồn sao lưu VFD được thiết kế như một nguồn năng lượng thay thế cho những ứng dụng có khả năng kết nối điện áp không gặp sự cố mất tới 8 ms. BỘ LƯU ĐIỆN VFD cung cấp ứng dụng cuối vĩnh viễn qua relay.

Trong trường hợp mất điện, tải từ pin được chuyển sang biến tần. Ưu điểm của giải pháp này là giá thấp hơn, mặt khác nhược điểm là chuyển sang chế độ pin dưới áp suất thấp hoặc quá áp cũng như gián đoạn nguồn điện ngắn hạn.

Trong trường hợp mất điện, tải từ pin được chuyển sang biến tần. Ưu điểm của giải pháp này là giá thấp hơn, mặt khác nhược điểm là chuyển sang chế độ pin dưới áp suất thấp hoặc quá áp cũng như gián đoạn nguồn điện ngắn hạn.

BỘ LƯU ĐIỆN – VI

BỘ LƯU ĐIỆN » BỘ LƯU ĐIỆN – VI

VI – ĐỘC QUYỀN ĐỘC LẬP

NGUỒN NHÂN DÂN TƯƠNG LAI (LINE – TƯƠNG TÁC)

Uninterruptible Power Supplies Công nghệ VI so với nguồn lực VD (ẩn), cung cấp cho người sử dụng lợi thế của thấp mặc pin do việc sử dụng cái gọi là. Biến Variable đó là khả năng cân đối bất thường ngắn hạn (thiên vị điện áp, dưới áp, dâng) và ngăn ngừa tải quá mức trên pin.

Ngay cả với công nghệ sao lưu này, tuy nhiên, gián đoạn nguồn điện ngắn hạn (lên đến 5ms) xảy ra.

pow

Trung tâm Energo

BỘ LƯU ĐIỆN » Trung tâm Energo

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO NHỮNG ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG NHỎ VÀ NHỎ

trung tâm năng lượng cung cấp năng lượng lâu dài cung cấp điện liên tục là các thiết bị mà quy tụ điện động cơ BỘ LƯU ĐIỆN.Využívají và lợi ích của việc cung cấp không bị gián đoạn điện (BỘ LƯU ĐIỆN) và cung cấp năng lượng lâu dài (bộ máy phát điện, cũng như MTG). Energocentra được thiết kế để sao lưu các ứng dụng cực kỳ khắt khe và cực kỳ quan trọng, nơi cần phải loại bỏ sự cố mất điện lâu dài.

MTG BỘ LƯU ĐIỆN HỢP TÁC

Trong việc xác định hiệu suất tương đương với BỘ LƯU ĐIỆN do MTG là cần thiết để đưa vào tài khoản các hành vi của các đầu vào BỘ LƯU ĐIỆN với nguồn, hiệu quả thực sự của nó trong sử dụng và khả năng cần thiết.

Các luật vật lý cho thấy tỷ lệ công suất tương đương của BỘ LƯU ĐIỆN cho BỘ LƯU ĐIỆN 1: 1 không thể đạt được cho tải thực. Nếu tỷ lệ 1: 1 được đưa ra cho cấu trúc liên kết BỘ LƯU ĐIỆN VI, sau đó nó xuất phát từ trạng thái BỘ LƯU ĐIỆN không ở chế độ chờ. Mức độ thực tế của tỷ lệ này phụ thuộc mạnh vào sự biến dạng của THDI. Cần thiết cỡ thừa động cơ-máy phát điện là từ 1,3 lần so với công suất đỉnh VFI BỘ LƯU ĐIỆN topo với méo THDI 5% và lên đến 1,8 lần BỘ LƯU ĐIỆN méo lớn hơn để tăng gấp ba đầu vào BỘ LƯU ĐIỆN thiên vị hiện tại của khoảng 27% độ méo hài của đầu vào .Činitel Hiện tại (THDI) đặc biệt quan trọng đối với bộ tạo động cơ BỘ LƯU ĐIỆN. Nó phụ thuộc vào cấu hình của đầu vào BỘ LƯU ĐIỆN và một phần trên điện áp pin. THDI cao làm tăng hiệu ứng phản hồi của BỘ LƯU ĐIỆN đối với nguồn điện, tăng nội dung của các sóng hài cao hơn trong điện áp cung cấp. Đối với BỘ LƯU ĐIỆN thông thường, THDI là khoảng 27%, xem ở trên. Để giảm THDI, các bộ chỉnh lưu 12 loại đặc biệt có thể được cài đặt để giảm THDI xuống dưới 10%. Các BỘ LƯU ĐIỆN với Delta Conversion có THDI khoảng 8 – 13%, điều này càng tệ hơn với các tải thấp hơn.

Các bạn có thể xem thêm sản phẩm bộ lưu điện tại đây. 

Loading Facebook Comments ...