Song Ngư trên đầu của ngôi nhà thứ 7 8

Song Ngư trên đầu của ngôi nhà thứ 7

Từ khoá: Hợp tác (hôn nhân và kinh doanh), giao dịch với các vấn đề công cộng, pháp lý

Với Song Ngư ở đây, bạn phải có Virgo trên Ascendant của bạn. Bạn có xu hướng tìm kiếm một đối tác duy tâm, một người mà bạn có thể cho vay hỗ trợ của bạn. Hoặc, bạn có thể tìm kiếm hoàng tử hoặc công chúa trong tất cả các gloy của họ, và không ai khác sẽ làm. Với Song Ngư ở đây và Xử Nữ tăng lên, khuynh hướng để được quan trọng và chọn nit-có thể gây ra những khó khăn trong việc đối phó với những người khác trong một tình huống mặt đối mặt. Sự cân bằng tốt, cân bằng là một yếu tố giúp bạn đối phó với một mức độ dửng dưng nhất định đối với những người khác. Pha trộn các vị trí của Neptune và Mercury để xác định loại đối tác mà bạn sẽ bị thu hút.

Song Ngư trên đỉnh của Nhà thứ 8

Từ khoá: Nguồn lực của đối tác, giới tính, thuế, các vấn đề về cái chết, tái sinh

Nếu Ung thư đang tăng, bạn có thể nhạy cảm, nhưng một khi bạn đã phát triển lòng bi mẫn, có thể trực tiếp khả năng trực quan của bạn rất tích cực. Bạn nên học cách làm việc hoặc giúp đỡ người khác, đặc biệt nếu Leo leo lên, hoặc có thể thấy rằng kinh nghiệm đó là một giáo viên nhanh. Nếu Neptune có các khía cạnh khó khăn, bạn có thể phải đối phó với lừa đảo về tài sản đối tác. Bạn nên khôn ngoan khi quan tâm đến việc sử dụng ma túy và thuốc gây mê và luôn có ý kiến ​​thứ hai khi có bất kỳ quy trình phẫu thuật nào được nêu ra, đặc biệt nếu bạn không học cách xử lý những vấn đề về căng thẳng liên quan đến Neptune. Với ung thư hoặc Virgo tăng, tình dục bình thường có thể không phù hợp với bạn, bạn thích một mối quan hệ sâu sắc. Nhưng bất kể dấu hiệu nào tăng lên, với Song Ngư vào ngày 8, bạn thích tình dục lãng mạn, và bạn thích để tưởng tượng của bạn đưa bạn vào một cuộc hành trình mê hoặc.

 

Loading Facebook Comments ...