CƠ BẢN VỀ HỘP PHỐI QUANG ODF, CẤU TẠO ODF QUANG: CƠ BẢN VỀ HỘP PHỐI QUANG ODF, CẤU TẠO ODF QUANG Ngày