Tầm quan trọng của việc in catalogue: Dù là các công ty nhỏ hay tập đoàn đa quốc gia