Khỏe mạnh sống tại nhà ở xã hội 282 nguyễn huy tưởng: Các nhà phát triển xây dựng quá nhiều loại nhà ở này