Đồng hành cùng con đến trường với phần mềm quản lý mầm non: Hầu hết phụ huynh đều muốn ở bên con mọi lúc mọi