Điểm vượt trội của rèm sáo gỗ: Cũng giống như những loại rèm khác rèm sáo gỗ được sung